Taşınmazların Bildirilmesi

 
 
 
Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde Yönetmelikte yer alan “Taşınmaz Mal Bildirimini Formu" (Bkz. Ek-26) ile mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
 
ÖNEMLİ NOT:
Taşınmaz Mal Bildirimleri, DERBİS üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir.