FAALİYET BELGESİ
 
Derneklerin elektrik, su, doğalgaz, internet vb aboneliklerine ilişkin olarak ilgili kurumlarda yapacakları iş ve işlemler ile banka veya noterde yapacakları iş ve işlemlerde yahut da herhangi bir resmi kurum veya kuruluşa yapacakları başvurularda genellikle söz konusu kurum veya kuruluşlar tarafından derneğin mevcut ve faal olduğunu gösterir belge istenmektedir.
 
Derneklerin Müdürlüğümüzden faaliyet belgesi alabilmeleri için, yönetim kurulu başkan veya üyelerinden birinin imzası bulunan aşağıda örneği mevcut dilekçe ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Faaliyet belgesi yalnızca yönetim kurulu başkan veya üyelerine teslim edilmekte olup, yönetim kurulu dışından birinin söz konusu yazıyı teslim alması isteniyorsa, buna ilişkin başkan imzalı bir dilekçe veya kişinin dernek işlemlerini yürütmek üzere yetkili olduğuna dair yönetim kurulu karar örneği ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 
* Faaliyet Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği