Dernek Organları ve Dernek Adresindeki Değişikliklerin Bildirilmesi

 
 
 
Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Yönetmelikte yer alan "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi" (Bkz. Ek-24) ile; Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri de yine Yönetmelikte yer alan “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi“ (Bkz. Ek-25) ile, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. 
 
ÖNEMLİ NOT:
Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi ve Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimleri, DERBİS üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir.